· Likwidacja sklepu · Zamknij

REGULAMIN SERWISU
– THE PH –

 

Szanowny Użytkowniku,

niniejszy regulamin zawiera informacje, a także postanowienia dotyczące serwisu THE PH które w możliwie przejrzysty sposób pomogą Ci poznać:

Regulamin stanowi integralną część umowy, jaką zawierasz ze Sprzedawcą.

Pamiętaj o sprawdzaniu treści regulaminu, ponieważ zawierając umowę sprzedaży każdorazowo potwierdzasz zapoznanie się z wersją regulaminu aktualną na chwilę skorzystania z serwisu. Pamiętaj również, że nie jesteśmy w stanie w regulaminie zamieścić wszystkich informacji i opisać każdej możliwej sytuacji, dlatego w zakresie nieobjętym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące.

 

Definicje

Dla potrzeb regulaminu stosuje się następujące definicje oznaczeń użytych w jego treści:

 

Działanie serwisu

1. Celem działania serwisu jest umożliwienie jego użytkownikom zawierania umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane w serwisie, a także korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu.
2. Sprzedawca zamieszcza w serwisie informacje o dostępnych usługach i produktach. Pamiętaj przy tym, że:

3. Sprzedawca decyduje o rodzajach usług, produktów i ich dostępności, kierując się zapewnieniem ich różnorodności i najwyższej jakości.
4. Realizacja Twojego zamówienia następuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca dopuszcza zrealizowanie zamówienia wymagającego wysłania produktu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej po uprzednim uzgodnieniu indywidualnych warunków umowy.

 

Warunki techniczne działania serwisu

Aby korzystać z serwisu niezbędne jest posiadanie przez Ciebie:

 

Użytkownik

1. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
2. Jako osoba fizyczna, aby korzystać z serwisu, musisz:

3. Jeżeli chcesz założyć konto w serwisie musisz przejść proces rejestracji, która jest dobrowolna i nieodpłatna. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie, za pomocą formularza elektronicznego, swoich danych osobowych, w zamian otrzymując indywidualne konto z przypisanym do niego, a wybranym przez Ciebie, loginem i hasłem.  Wybrany przez Ciebie login nie może być identyczny jak login przypisany już w serwisie do innego użytkownika. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych osobowych. Możesz posiadać tylko jedno konto.
4. Rejestrując się w serwisie lub składając zamówienie:

5. Przed wysłaniem za pomocą formularza elektronicznego danych potrzebnych do rejestracji lub złożenia zamówienia będziesz miał możliwość zapoznania się z treścią regulaminu. W przypadku braku jego akceptacji, prosimy o odstąpienie od dalszej procedury rejestracji lub złożenia zamówienia i korzystania z serwisu.
6. Korzystając z serwisu możesz zamieszczać w nim opinie i komentarze dotyczące usług,
z których korzystałeś, jak i produktów, które nabyłeś. Pamiętaj, aby były zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosisz odpowiedzialność za ich publikację, zwłaszcza gdy naruszasz w ten sposób prawa osób trzecich. Pamiętaj również, że zamieszczone w serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy lub zapatrywań ich autorów (innych użytkowników), w związku z tym sprzedawca nie może zapewnić prawdziwości takich wypowiedzi w przypadku, gdy od niego nie pochodzą.

 

Cena i dostępność produktów oraz koszty przesyłki

1. Produkty, o których dostępności możesz znaleźć informację w serwisie, są fabrycznie nowe, a także wolne od wad prawnych.
2. Cena każdego produktu wyrażona jest w polskich złotych (PLN) i zawiera podatek od produktów i usług, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do jego naliczenia. Cena nie zawiera kosztów przesyłki produktu. Ceny produktów w serwisie ulegają zmianom. Z chwilą potwierdzenia Twojego zamówienia przez sprzedawcę zmiana ceny produktu w serwisie nie dotyczy tego zamówienia.
3. W przypadku każdego produktu sprzedawca stara się umieszczać informacje, umożliwiające ustalenie dostępności produktu oraz jego ilości, a także jego szczególnych cech.
4. W miarę posiadanych możliwości sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby poinformować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o czasowej niedostępności produktu poprzez zamieszczenie informacji w serwisie.
5. Koszty dostawy są uwzględniane w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Koszty dostarczenia zamówienia mogą się różnic w zależności od wybranej przez Ciebie opcji. Z kosztami dostawy produktu możesz zapoznać się jeszcze przed zamówieniem produktu.

 

Zamówienie, zawarcie i realizacja umowy

1. Zamówienie na produkty, o których informacje zawierane są w serwisie, możesz składać jedynie z wykorzystaniem serwisu. W pierwszej kolejności wybierz interesujące Cię produkty i dodaj je do koszyka. Po wybraniu wszystkich produktów musisz przejść do koszyka, gdzie masz możliwość określenia ilości i rodzaju każdego z produktów. W celu złożenia zamówienia należy wybrać opcję „przejdź do kasy” i na stronie „Zamówienie”:

Złożenie zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”, co oznacza, że wyrażasz w ten sposób wolę zakupu wybranych produktów po wskazanych cenach.
2. Poprzez wybór opcji „Kupuję i płacę” potwierdzasz, że Twoim zamiarem jest zawarcie odpłatnej umowy sprzedaży.
3. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca wysyła na podany przez Ciebie podczas rejestracji lub składania zamówienia adres e-mail potwierdzenie otrzymania Twojego zamówienia, zawierające potwierdzenie rodzaju produktu, jego ilości i sposobu dostawy. W przypadku braku produktu lub czasowej jego niedostępności, postaramy się przesłać Ci taką informację możliwie najszybciej.
4. W przypadku zamieszczenia przez sprzedawcę, odmiennych od Twojego zamówienia lub Twoich zamiarów, danych przesłanych w informacji o przyjęciu oferty, w szczególności dotyczących elementów określonych w ust. 1, jesteś proszony o niezwłoczny kontakt celem poprawienia/zaktualizowania/uzupełnienia tych danych, aby doręczono Ci prawidłowy produkt. Zmiana danych może nastąpić najpóźniej do chwili wysłania zamówionego produktu.
5. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili otrzymania przez Ciebie informacji o przyjęciu oferty. Do czasu otrzymania informacji Twoje zamówienie jest traktowane jako oferta, której Sprzedawca może nie zaakceptować.
6. Twoje zamówienia realizowane będą zgodnie z kolejnością napływu zamówień od użytkowników, z uwzględnieniem dostępności produktów i możliwości ich wysyłki, a także możliwości organizacyjnych sprzedawcy.
7. W przypadku zamówień, które dotyczą produktów objętych promocją lub wyprzedażą, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane w kolejności ich przyjęcia przez Sprzedawcę.
8. Dostawa produktów następować będzie w wybrany przez Ciebie sposób. Przy określaniu sposobu dostawy musisz sprawdzić, jakie są możliwe sposoby zapłaty przy danym sposobie dostawy, gdyż sposoby dostawy produktów przy określonych sposobach zapłaty mogą się różnić.
9. Dostawa produktów wykonana zostanie w terminie możliwie najkrótszym, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od chwili wysłana Tobie informacji o przyjęciu oferty, chyba że ustalony został indywidualnie inny termin dostawy.
10. Odbioru osobistego towaru, w przypadku wyboru takiej opcji, możesz dokonać pod adresem: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ulicy Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Prosimy o wcześniejsze wskazanie terminu odbioru oraz dokonanie go w terminie 7 dni od przesłania informacji o tym, że zamówienie jest gotowe.
11. W przypadku niektórych produktów możliwe jest wprowadzanie promocji, polegającej np. na obniżeniu ceny jednostkowej produktu, obniżeniu ceny przy zakupie większej ilości sztuk lub darmowej dostawie produktu przy łącznej cenie zakupu przekraczającej określony poziom. Warunki promocji, czas jej trwania, kryteria, które trzeba spełnić, żeby z niej skorzystać, podamy każdorazowo na stronie internetowej serwisu.

 

Płatności

1. Rejestracja w serwisie jest całkowicie bezpłatna, natomiast w przypadku chęci nabycia produktów musisz liczyć się z obowiązkiem zapłaty ich ceny.
2. Zapłaty możesz dokonać z wykorzystaniem:

3. Składając zamówienie i określając sposób płatności możesz również zażądać wystawienia przez sprzedawcę faktury VAT.
4. Płatność gotówką przy odbiorze może wiązać się z wyższymi kosztami doręczenia przesyłki pobraniowej. Informacja o tych kosztach dostępna będzie przed złożeniem zamówienia, przy okazji wyboru opcji płatności.

 

Obowiązki użytkownika

Z pełnoprawnym korzystaniem z serwisu wiążą się pewne obowiązki i zakazy, o których zobowiązani jesteśmy Was poinformować. Należą do nich:

 

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. Jeżeli jesteś konsumentem, za którego zgodnie z art. 221 k.c. uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, możesz w terminie 14 dni od chwili otrzymania produktów (dzień wydania rzeczy) odstąpić od umowy.
2. Aby dokonać odstąpienia w sposób skuteczny, musisz:

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić na podstawie wzoru formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.
4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci, jeżeli:

5. Skutki odstąpienia od umowy w powyższych okolicznościach regulują – w zakresie nie sprecyzowanym w niniejszym regulaminie – właściwe przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zamówiony produkt należy zwrócić na adres: THE PH goKReative, ul. Jagiellońska 20/p.320, 70-363 Szczecin z dopiskiem „ZWROT THE PH”. My zaś po otrzymaniu produktu zwrócimy Ci uiszczoną cenę oraz koszty dostarczenia towaru, nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zamówionego produktu. W sytuacji, w której wystawiona została na życzenie konsumenta faktura VAT, będziemy prosili Cie o podpisanie korekty faktury VAT i odesłanie jej na adres naszej siedziby.
7. Zamówiony produkt powinien zostać zwrócony w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
8. Zwrot ceny następuje w ten sam sposób, jaki został użyty do jej zapłaty.
9. Koszty zwrotu towaru ponosisz we własnym zakresie. Wybór sposobu zwrotu towaru (np. kurier, Poczta Polska, osobiście) należy do Ciebie.
10. Zamiast zwrotu całości ceny możliwa jest:

W celu ustalenia zasad wymiany prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Reklamacja

1. Reklamację możesz złożyć przesyłając ją na adres THE PH goKReative, ul. Jagiellońska 20/p.320, 70-363 Szczecin z dopiskiem „REKLAMACJA THE PH”. Przesyłka powinna zawierać reklamowany produkt oraz – w miarę możliwości – dowód zakupu (np. faktura czy paragon) lub informacje dokumentujące zamówienie, a także dokumenty dołączone do niego. Abyśmy mogli rozpatrzyć Twoją reklamację, prosimy o podanie następujących danych:

2. Po otrzymaniu reklamacji udzielimy Ci odpowiedzi w terminie 14 dni. Jeżeli przesyłka nie będzie zawierać reklamowanego produktu, możemy być zmuszeni do odmowy uznania reklamacji, z uwagi na brak możliwości zapoznania się ze stanem towaru.

 

Gwarancja

1. Na sprzedane produkty udzielamy gwarancji:

2. W ramach gwarancji zobowiązujemy się do nieodpłatnej naprawy uszkodzonego produktu, o ile dana nieprawidłowość jest skutkiem wad materiałowych lub produkcyjnych. Jeżeli naprawa jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, zamiast naprawy możemy dokonać wymiany rzeczy lub jej części na nową, wolną od wad. Gwarancja nie obejmuje kosztów dostarczenia towaru w celu rozpatrzenia reklamacji.
3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia eksploatacyjne.
4. Reklamację z tytułu gwarancji możesz złożyć:

5. Po upływie terminu gwarancji możemy odpłatnie naprawić zakupiony produkt.
6. Termin na wykonanie obowiązków z gwarancji to 30 dni od chwili, kiedy dostarczysz nam zakupiony produkt.

 

Odpowiedzialność sprzedawcy

1. Sprzedawca zarządza serwisem z dochowaniem należytej staranności, uwzględniając przy tym uwarunkowania techniczne, obowiązujące przepisy, jak również okoliczności, w których wykonuje swoje czynności.
2. Sprzedawca podejmuje ponadto działania zmierzające do zapewnienia, aby informacje zamieszczone w serwisie były kompletne i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
3. Sprzedawca:

 

Blokada konta użytkownika

1. Sprzedawca w celu zapewnienia najwyższej obsługi serwisu, jak i Twojego bezpieczeństwa,
w wyjątkowych sytuacjach uprawniony jest dokonać blokady konta, z którego korzystasz. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy:

2. Jeżeli zauważysz, że w serwisie pojawiły się informacje o charakterze wyżej opisanym, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie o tym sprzedawcy poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej zawierającej link do miejsca, w których taka publikacja nastąpiła. Sprzedawca dołoży starań, aby usunąć takie informacje z serwisu i wyciągnąć konsekwencje wobec ich autora.
3. Korzystając z serwisu musisz również pamiętać, że w przypadku

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość poinformowania o tym właściwych organów ścigania celem wyjaśnienia, czy działanie takie nie wypełnia znamion czynu zabronionego zagrożonego karą. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez organy ścigania Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Twojego konta celem uniemożliwienia korzystania z serwisu. W przypadku użytkownika będącego konsumentem, nie dokonuje się blokady konta, o której mowa w niniejszym ustępie, jednakże sprzedawca może odmówić zawarcia z takim użytkownikiem umowy dot. oferowanych za pośrednictwem serwisu produktów.
4. Zarządzając serwisem staramy się szanować Twoją wolę, dlatego też oprócz blokady konta przez sprzedawcę, może ono zostać usunięte na Twoją wyraźną prośbę. Wskazówki co do sposobu postępowania przy usunięciu konta zamieszczone są w serwisie.

 

Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzając Twoje dane osobowe, sprzedawca kieruje się treścią przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tym przepisami jesteśmy zobowiązani poinformować Ciebie, że:

2. W związku z podanymi danymi osobowymi musisz również pamiętać, że ponosisz pełną odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych danych osobowych, zwłaszcza, jeżeli na ich skutek sprzedawca dokona niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem.

 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieobjętych postanowieniami regulaminu stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny.
2. W przypadku, gdyby którykolwiek z zapisów regulaminu odnoszący się do konsumentów miał charakter niedozwolonego postanowienia umownego, nie będzie on wiązał użytkownika.
3. W przypadku powzięcia wątpliwości, czy dany zapis regulaminu stanowi takie postanowienie, poinformuj nas o tym, a my dobrowolnie dokonamy jego ponownej oceny podejmując stosowne kroki w celu ewentualnej zmiany zapisu.
4. Wszelkie inne uwagi i zastrzeżenia dotyczące treści regulaminu, jak również informacje
o przypadkach jego naruszenia przez innych użytkowników, możesz zgłaszać sprzedawcy poprzez przesłanie go na adres poczty elektronicznej kontakt@theph.pl.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2017 r. Wszelkie jego zmiany będą publikowane w serwisie. Podczas pierwszego logowania po zmianie regulaminu poproszony zostaniesz o ponowne zapoznanie się z nim i akceptację zmian. Brak zgody na wprowadzenie zmian skutkować będzie automatycznym rozwiązaniem umowy i brakiem możliwości korzystania przez Ciebie z serwisu.
6. Wszystkie informacje i treści zamieszczone na stronie, w tym obrazy, grafiki itp., objęte są ochroną praw autorskich. Ich wykorzystywanie przez osoby inne niż sprzedawca jest zabronione i może wiązać się z odpowiedzialnością karną lub cywilną.
7. Dane dotyczące zawartej indywidualnej umowy sprzedaży, indywidualnego procesu reklamacyjnego, a także przebiegu kontaktów z konkretnym Użytkownikiem objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.